เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


สสส.จัดเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรมสู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน


วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 ที่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม พร้อม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เข้าร่วม"เวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน" เทศบาลตำบลวาปีปทุมได้รับการคัดเลือกเป็น "ศูนย์เรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ" ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการควบคุมโรคติดต่อ และด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการนำเสนอเวที"สานพลังสร้างคุณภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน" และการนำเสนอเวที"สานพลังสู่สุขภาวะชุมชนด้วยการควบคุมการบริโภคยาสูบ"

2023-02-02
2023-01-26
2023-01-14
2023-01-05
2022-12-23
2022-12-09
2022-12-08
2022-12-05
2022-11-15
2022-11-08