เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการประเพณี “วันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565


วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล พร้อมประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมกันสืบสานประเพณี โครงการประเพณี “วันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 โดยการทอดถวายเทียนพรรษา พร้อมทั้งเครื่องสักการะบูชา ดอกไม้ ธูปเทียน และจตุปัจจัย วัดภายในเขตเทศบาล

2023-02-02
2023-01-26
2023-01-14
2023-01-05
2022-12-23
2022-12-09
2022-12-08
2022-12-05
2022-11-15
2022-11-08