เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


รณรงค์กำจัดยุงลาย ประจำปี 2565


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.เทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วิธีการกำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ  รักษา 3 โรค  ทั้ง 7 ชุมชน 

2023-02-02
2023-01-26
2023-01-14
2023-01-05
2022-12-23
2022-12-09
2022-12-08
2022-12-05
2022-11-15
2022-11-08