เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


รณรงค์กำจัดยุงลาย ประจำปี 2565


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม.เทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน ในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์วิธีการกำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ  รักษา 3 โรค  ทั้ง 7 ชุมชน 

2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-27
2022-08-26
2022-08-12
2022-08-11