เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


มหกรรมแก้จนคนคุณธรรมอำเภอวาปีปทุม


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมหกรรมแก้จนคนคุณธรรมอำเภอวาปีปทุม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษา 70 พรรษา

2023-02-02
2023-01-26
2023-01-14
2023-01-05
2022-12-23
2022-12-09
2022-12-08
2022-12-05
2022-11-15
2022-11-08