เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


มหกรรมแก้จนคนคุณธรรมอำเภอวาปีปทุม


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมหกรรมแก้จนคนคุณธรรมอำเภอวาปีปทุม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษา 70 พรรษา

2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-27
2022-08-26
2022-08-12
2022-08-11