เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2565


26-สค-65 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2565 โดยมี พันจ่าอากาศตรีสมพงษ์ โชติชื่น ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรประกาศจากจังหวัดมหาสารคาม ให้แก่ชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน “ภายใต้โครงการประเมินชุมชนองค์กรอำเภอคุณธรรม ภายใต้แม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” และมอบเกียรติบัตรเพื่อชื่นชมบุคคลต้นแบบในการ “งดเหล้า เข้าพรรษา” พร้อมร่วมกัน ถวายภัตตาหารเพล /ถวายปัจจัย และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่วัดภายในเขตเทศบาล

2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-11-02
2022-10-25
2022-10-23
2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-05