เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสากู้ภัยและกู้ชีพของเด็กและเยาวชน


วันที่ 27-สค-65 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้พันจ่าอากาศตรีสมพงษ์ โชติชื่น ปลัดเทศบาล เปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนจิตอาสากู้ภัยและกู้ชีพของเด็กและเยาวชน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากร จากชมรมกู้ชีพอำเภอวาปีปทุม

2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-11-02
2022-10-25
2022-10-23
2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-05