เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ประจำปี 2565


วันที่ 5-กย.-65 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เสริมสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ประประปี 2565โดยมีการบรรยายพิเศษจาก พันตำรวจเอกไกรทอง ชัยสิงห์ ผกก.สภ.วาปีปทุม ในหัวข้อ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 7 ชุมชน พร้อมทั้ง กิจกรรม ระดมความคิดเห็น การ ลด ละ เล็ก บุหรี่ แอลกอฮอล์ และมอบเสื้อกีฬา/เงินสนับสนุน ให้กับชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน

2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-11-02
2022-10-25
2022-10-23
2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-05