เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชน พลังง้วนดิน จัดการสิ่งแวดล้อม


วันที่ 6 ก.ย.-65 เวลา 083.0 น. เป็นต้นไป ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขาภิบาลในชุมชน พลังง้วนดิน จัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีนายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน คณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เข้าร่วม ทั้งนี้วิทยากรพิเศษมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำทีมโดย นายเสถียร ทองสวัสดิ์ พร้อมคณะวิทยากร จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และร่วมมือกันรักษาความสะอาดในชุมชน บ้านเรือนของตนเอง และให้มีแหล่งน้ำสะอาด มีระบบนิเทศและสิ่งแวดล้อมดี และยั่งยืนต่อชุมชน

2022-11-15
2022-11-08
2022-11-04
2022-11-02
2022-10-25
2022-10-23
2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-05