เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


มอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนวาปีปทุม “วาปีปทุมเกมส์”


วันที่ 4 พย.- 65 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ที่ โรงเรียนวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาสนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนวาปีปทุม และมอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนวาปีปทุม “วาปีปทุมเกมส์”

2023-02-02
2023-01-26
2023-01-14
2023-01-05
2022-12-23
2022-12-09
2022-12-08
2022-12-05
2022-11-15
2022-11-08