เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


งานงิ้วประจำปี 2565 "ตั้งโต๊ะรับเจ้า"


8 ธค.65 เวลา 09.09 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตั้งโต๊ะรับเจ้า ในเทศกาลงานงิ้วประจำปี 2565 ของอำเภอวาปีปทุม และร่วมชมการแห่อัญเชิญองค์ ปึงเถ่ากง-ม่า เจ้าปู่มเหศักดิ์ เจ้าพ่อหลักเมือง ขบวนสิงโต มังกรทอง

เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคล และเป็นขวัญกำลังใจแก่พวกเราชาวเทศบาลตำบลวาปีปทุม

2023-03-20
2023-03-18
2023-02-28
2023-02-24
2023-02-17
2023-02-14
2023-02-13
2023-02-02
2023-01-26
2023-01-14