เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


มอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนเมืองวาปีปทุม “เมืองวาปีปทุมเกมส์”


วันที่ 9 ธค.- 65 เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ที่ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ได้มอบเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายในโรงเรียนเมืองวาปีปทุม “เมืองวาปีปทุมเกมส์”

2023-03-20
2023-03-18
2023-02-28
2023-02-24
2023-02-17
2023-02-14
2023-02-13
2023-02-02
2023-01-26
2023-01-14