เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลวาปีปทุม 2566”


9-มค-66 นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลวาปีปทุม 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

2023-03-20
2023-03-18
2023-02-28
2023-02-24
2023-02-17
2023-02-14
2023-02-13
2023-02-02
2023-01-26
2023-01-14