เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


อบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง


02-03-64 ที่ ห้องประชุมหนองแสง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล ประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยมี นายนุกูล ฝอยทอง รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียน จาก รร.อนุบาลวาปีปทุม เข้าร่วมพิธีเปิด และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรกองสาธารณสุขฯเทศบาล หัวข้อ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน/โรงเรียน ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” ที่เน้นให้ จัดทำหลัก 3RS
2021-12-03
2021-11-26
2021-11-25
2021-11-12
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-03
2021-10-20
2021-10-15
2021-10-08