เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


รับมอบ นวัตกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ จาก วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม


03-03-64 นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล รับมอบ นวัตกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ จาก วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เพื่อใช้ในการปรับสมถรรถภาพ แก่ ผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้มีอายุยืน เพื่อใช้ในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย

2021-12-03
2021-11-26
2021-11-25
2021-11-12
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-03
2021-10-20
2021-10-15
2021-10-08