เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจรนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น (Zero Tolerance)


นายประภาส กิจจินดาโอภาส  นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาล , พนักงานเทศบาล  และนายนรินทร์สัจจวาณิชย์ ประธานสภาเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวาปีปทุม  ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจรนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น (Zero  Tolerance)  โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลวาปีปทุม

2021-09-14
2021-09-14
2021-09-10
2021-09-09
2021-09-09
2021-09-08
2021-09-08
2021-09-07
2021-09-07
2021-09-02