เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สืบสานสู่ 100 ล้านต้น


วันนี้เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณสระน้ำหนองแสง นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ/คณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาล/ สมาชิกสภาเทศบาล/ข้าราชการ /พนักงาน /ลูกจ้าง เทศบาล /คณะกรรมการชุมชน/จิตอาสา และประชาชนทั่วไป ในเขตเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก ลดภาวะโลกร้อน และเพื่อให้แกนนำ อสม. กรรมการชุมชน จิตอาสา ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-27
2022-08-26
2022-08-12
2022-08-11