เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


อบรมโครงการรณรงค์ลดเสี่ยง ลดสูบบุหรี่ และต้านสารเสพติดในชุมชน และหน่วยงานราชการ


นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการรณรงค์ลดเสี่ยง ลดสูบบุหรี่ และต้านสารเสพติดในชุมชน และหน่วยงานราชการ โดยมีนางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ สู่สังคมในวงกว้าง ดังนี้ โรงเรียนในเขตเทศบาลฯ /หน่วยงานราชการฯ/คณะกรรมการขับเคลื่อนอาสาสมัครรณรงค์ฯ/ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครมูลฐานหมู่บ้าน (อสม.ในเขตเทศบาล)

 

2021-06-23
2021-06-07
2021-05-31
2021-05-25
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-05
2021-04-24
2021-04-21
2021-04-21