เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19


ที่โรงพยาบาลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ภายในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาล และชาวอำเภอวาปีปทุม ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
2022-09-21
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-05
2022-08-30
2022-08-29
2022-08-27
2022-08-26
2022-08-12
2022-08-11