เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19


ที่โรงพยาบาลวาปีปทุม นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม นำ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ภายในเขตเทศบาลตำบลวาปีปทุม เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย รวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน พร้อมเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาล และชาวอำเภอวาปีปทุม ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

2021-06-23
2021-06-07
2021-05-31
2021-05-25
2021-05-18
2021-05-13
2021-05-05
2021-04-24
2021-04-21
2021-04-21