เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม


ที่ วัดโสมนัสประดิษฐ์ คณะผู้บริหาร/ประธานสภาเทศบาล/สมาชิกสภาเทศบาล/ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง/คณะกรรมการชุมชน และจิตอาสา ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรม ทุกวันพระใหญ่ตลอดห้วงเข้าพรรษา ด้วยการทำความสะอาดบริเวณวัดภายในเขตเทศบาล

2021-10-15
2021-10-08
2021-10-05
2021-09-30
2021-09-30
2021-09-21
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-10
2021-09-09