เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2564


เทศบาลตำบลวาปีปทุมได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2564 ซึ่งวันนี้มีการเลือกคณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน โดยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติต่อที่ประชุม และให้ผู้มีสิทธิเลือกรับรองการเสนอชื่อ ตามลำดับ
2021-12-30
2021-12-29
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-05
2021-12-03
2021-11-26
2021-11-25
2021-11-12
2021-11-10