เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในพื้นที่ หลักสูตร การสร้างสังคมอุ้มชู อยู่ดีมีสุข


18-20 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ในพื้นที่ หลักสูตร การสร้างสังคมอุ้มชู อยู่ดีมีสุข รุ่นที่ 1-3 โดยมี นางอรอนงค์ รังวิเศษ ปลัดเทศบาล แนะนำบริบทพื้นที่เทศบาลตำบลวาปีปทุม พร้อมกันนี้มีผู้เข้าร่วม ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ ทั้ง 15 อปท.
2021-12-30
2021-12-29
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-05
2021-12-03
2021-11-26
2021-11-25
2021-11-12
2021-11-10