เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยมี นายสง่า ศิลารัตน์ ประธานกองทุนฯ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ ให้แก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลวาปีปทุม ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุระหว่าง 7-20 ปี จำนวน 158 ทุน ทุนละ 200 บาท
2021-12-30
2021-12-29
2021-12-29
2021-12-24
2021-12-05
2021-12-03
2021-11-26
2021-11-25
2021-11-12
2021-11-10