เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครอง


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ลานอเนกประสงค์เทศบาลฯ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการคุ้มครอง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของเทศบาล และคณะกรรมการชุมชนทั้ง 7 ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีถือเป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ความรุนแรงในผู้หญิงและเด็ก
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-04
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-25
2022-07-19
2022-07-12
2022-07-07