เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


กรอบอัตรากำลัง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ กรอบอัตรากำลัง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ