เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี (1ต.ค.61-30 ก.ย.62)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี (1ต.ค.61-30 ก.ย.62)
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ