เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณไตรมาส1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณไตรมาส1
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ