เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณไตรมาส3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณไตรมาส3
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ