เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


แบบรายงานทรัพย์สิน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบรายงานทรัพย์สิน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ