เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ