เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ