เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน 6 ราย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน 6 ราย
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ