เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ตุลาคม 64- มีนาคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ตุลาคม 64- มีนาคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ