เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แบบรายงานการตรวสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แบบรายงานการตรวสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ