เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเรื่องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเรื่องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

    เอกสารประกอบ ประกาศเรื่องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ธ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง