เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเรื่องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง

    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงฟ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง