เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561    เอกสารประกอบ รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 พ.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ