เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน


วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลฯ นายโชคชัย นันตลาด ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และจิตอาสาทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโดยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย สวมหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งเทศบาลฯได้มีการจัดตั้งศูนย์ภัยพิบัติเบื้องต้นประจำชุมชน (ด่านชุมชม) บริการพี่น้อง ประชาชน ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565 ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ลดลง
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07