เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บริเวณตลาดสดเทศบาล


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติการ #ล้างทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บริเวณตลาดสดเทศบาล รวมถึงพื้นที่สาธารณะ ตามแผนปฏิบัติการทำความสะอาด (ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นสำหรับประชาชน ที่ใช้บริการภายในตลาดสดเทศบาล และบขส.วาปีปทุม

**และขอความร่วมมือ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชนทุกท่าน ได้ปฏิบัติตาม มาตรการฯ และประกาศ อย่างเคร่งครัด รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19