เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


กิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565


วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาล นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ พันจ่าอากาศตรี สมพงษ์ โชติชื่น ปลัดเทศบาลนำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาล จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 โดยการทำความสะอาดบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ (หน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม)

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19