เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป บูรณาการร่วมกันกับโครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจสมานฉันท์สร้างสรรค์สามัคคี


30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนผู้มีอายุยืน นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีฯ มอบหมายให้ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป บูรณาการร่วมกันกับโครงการอบรมประชาธิปไตยรวมใจสมานฉันท์สร้างสรรค์สามัคคี

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19