เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


เปิดศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม พร้อมศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลวาปีปทุม


วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กในชุมชน และเปิดศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเทศบาลตำบลวาปีปทุม พร้อมศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลวาปีปทุม โดยมีนายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานกรรมการ / นายธงชัย มลูพันธ์ พมจ. เป็นที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ คณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วม ทั้งนี้ เพื่อสร้างและบูรณาการกลไกการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล เพื่อให้สามารถดำเนินการสงเคราะห์และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19