เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้ นายอัศนีย์ สังขศิลา รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธาน เปิดโครงการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และเปิดจุดบริการประชาชน 7 วันอันตราย (หน้าสำนักงานเทศบาล) โดยมี พันจ่าอากาศตรีสมพงษ์ โชติชื่น ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล (ที่ตรวจ ATK ผลเป็นลบทุกราย) ทั้งนี้ เพื่อเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ความไม่ประมาท ในการขับขี่ยานพาหนะ

2024-02-27
2024-02-20
2024-01-13
2023-12-22
2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19