เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการองค์กรคุณธรรมเทศบาลตำบลวาปีปทุม ประจำปี พ.ศ.2565


วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ที่ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบธงครอบครัวต้นแบบคุณธรรมและติดตามประเมินผล โดยมี นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม ดังนี้ หน่วยงานระดับอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานระดับเทศบาล บุคคลต้นแบบ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล คณะกรรมการชุมชน และคณะทำงานศูนย์จัดการเครือข่ายเทศบาลตำบลวาปีปทุม

ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกำหนดเป้าหมายคุณธรรมจาก “ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ” ร่วมกันในอำเภอวาปีปทุมให้สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูผู้ทำความดีหรือบุคคล ชุมชน องค์กรคุณธรม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสุดยอดผู้นำอำเภอคุณธรรม ขับเคลื่อนอำภอคุณธรรมให้เกิดเป็นรูปธรรม

2024-07-04
2024-06-26
2024-06-18
2024-06-05
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-28
2024-05-21
2024-04-26
2024-04-13