เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการจัดทำแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. ที่ลานอเนกประสงค์ รร.ผู้มีอายุยืน นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมาย นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิด โครงการจัดดทำแผนชุมชนประจำปี 2565 โดยมีนางอรอนงค์ รังวิเศษ รองปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาภายในชุมชน ทั้ง 7 ชุมชน 

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07