เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง


วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ ชุมชนสำโรง นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมการฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง โดยการลงพื้นที่พิจารณาหลักเกณฑ์การประกวดครัวเรือนต้นแบบด้านการจัดการ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีวินัยในการรักษาความสะอาด การทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง ส่งเสริมการจัดการขยะ และเพื่อประกวดครัวเรือนต้นแบบ ด้านการจัดการขยะ “บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง ครอบครัวสิ่งแวดล้อมดี”

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07