เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานบุญซำฮะต้นน้ำทางวัฒนธรรม


วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น. ที่ บริเวณศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ นายประภาส กิจจินดาโอภาส นายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานจัดโครงการสืบสานบุญซำฮะต้นน้ำทางวัฒนธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ร่วมกับ คณะกรรมการชุมชน พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยการทำบุญตักบาตร ทำพิธีบูชาบวงสรวงศาลเจ้าปู่มเหศักดิ์ ศาลหลักเมือง ศาลปู่ตาตลาดสด และศาลพระพรหม ทุกปี ซึ่งถือเป็นจารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาววาปีปทุมใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เกิดความสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษ และสักการะบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคล

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07