เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2565


วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ที่ ห้องประชุมบัวชมพูพิลาส นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2565 โดยมี พันจ่าอากาศตรีสมพงษ์ โชติชื่น ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และ สมาชิก อปพร. จำนวน 50 ท่าน เข้าร่วม โดยมีการอบรม ทบทวน ความรู้เรื่อง ฝึกปฏิบัติการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ด้วยรถดับเพลิง และพิธีมอบชุดเครื่องแบบ อปพร.ให้กับสมาชิกทั้ง 50 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มีความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัย รูปแบบต่างๆ และสามารถให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างถูกต้อง

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07