เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565


วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ที่หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมีนายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีปทุม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย และผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน คณะกรรมการชุมชน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ประชาชน และนักเรียน ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้สูบบุหรี่ได้เลิกสูบ และขับเคลื่อนดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาล รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07