เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 15 ตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การจัดบูทนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน /เวทีเสวนา “การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน สู่ความยั่งยืน” การลด ละ เลิก บุหรี่ แอลกอฮอล์ และสารเสพติด

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06