เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอวาปีปทุม นายชัชวาลย์ ปทานนท์ นายอำเภอวาปีปทุม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมี นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีฯเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 15 ตำบล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ภายในกิจกรรมประกอบด้วย การจัดบูทนิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน /เวทีเสวนา “การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชน สู่ความยั่งยืน” การลด ละ เลิก บุหรี่ แอลกอฮอล์ และสารเสพติด

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07