เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม : www.wapeepathumcity.go.th
 
 
 


โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและเลี้ยงดูบุตร ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 30 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีทุม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและเลี้ยงดูบุตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางอรอนงค์ รังวิเศษ หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย กฎระเบียบ และข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กฯ

2023-11-27
2023-11-24
2023-11-17
2023-11-09
2023-11-08
2023-10-19
2023-09-28
2023-09-12
2023-09-11
2023-09-06