เทศบาลตำบลวาปีปทุม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม :www.wapeepathumcity.go.th

 
 
 


โครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและเลี้ยงดูบุตร ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 30 มิ.ย. 65 เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลฯ นายสาโรช สุทธิจักร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวาปีทุม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมปฐมนิเทศผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและเลี้ยงดูบุตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางอรอนงค์ รังวิเศษ หัวหน้าสถานศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย กฎระเบียบ และข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็กฯ

2024-04-13
2024-04-11
2024-04-11
2024-03-29
2024-03-25
2024-03-22
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-16
2024-03-07